Rumba – Rumpujen kieli

Lapsille suunnattu esitys, joka kiersi Suomen peruskouluissa vuosina 2011-2014.